Polityka prywatności

Informacja o Cookies

Zarząd IdealStones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie Małopolskim świadomy wagi zasobów informatycznych oraz konieczności ochrony danych osobowych i prawa do prywatności Użytkowników serwisu www.idealstones.pl wdraża i stosuje niniejszą politykę prywatności.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Użyte pojęcia:

Cookies – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem;

dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.old.idealstones.pl;

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z udostępnionych tam usług czy funkcjonalności.

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO):

IdealStones Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnej Małej, ul. Pod Borem 20, 36-060 Głogów Małopolski w imieniu której działa Zarząd Spółki.

Dane kontaktowe: tel. 17 855 26 87, e-mail. idealstones@old.idealstones.pl

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
 1. Administrator Danych Osobowych dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników serwisu przez osoby trzecie.
 2. W związku z odwiedzaniem czy korzystaniem przez Użytkownika z serwisu zbierane są przez Administratora Danych Osobowych dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych tam usług czy funkcjonalności, formularzy kontaktowych, a także informacje o aktywności użytkownika w serwisie.
 3. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie art. 6 RODO, w szczególności w celu:
  1. odwiedzania, korzystania z serwisu, świadczenia dostępnych tam usług i funkcjonalności drogą elektroniczną, udostępniania treści gromadzonych w serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych, obsługi ewentualnych zakupów, reklamacji, korzystania z innych aplikacji i serwisów udostępnionych w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy);
  2. prowadzenia analiz aktywności i preferencji Użytkowników, prowadzenia statystyk serwisu w celu ulepszenia jego funkcjonalności i użyteczności oraz dostosowanie go do wymogów Użytkowników, marketing (art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora);
  3. dane związane z aktywnością Użytkownika w serwisie mogą być również gromadzona w celach technicznych w tym zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych oraz udzieleniem odpowiedzi na zadane formularzu kontaktowym pytania;
  4. w ramach serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych;
  5. podanie danych osobowych Użytkownika, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. formularz kontaktowy).
 4. Podczas korzystania z serwisu mogą pojawiać się i trafić na urządzenie Użytkownika pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Vimeo, LikedIn, Goldenline, Twitter współpracujących z serwisem w celu umożliwienia skorzystania z usług i funkcjonalności serwisu. Każdy z takich dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym ADO nie ma wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.
 5. Korzystanie z serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 6. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
 7. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika w ramach formularzy przetwarzane są w celu określonym w formularzu oraz w klauzulach znajdujących się pod konkretnymi formularzami.
 10. Odbiorcy danych osobowych:
 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą w szczególności dostawcy i podmioty obsługujące systemy informatyczne ADO, podmioty zajmujące się rekrutacją, obsługą procesu handlowego, spedycji, banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy, podmioty pocztowe, spedycyjne, agencje marketingowe oraz podmioty powiązane z ADO.
 2. ADO zastrzega sobie prawo ujawnienia danych Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, których żądanie ujawnienia danych znajduje podstawę w obowiązujących przepisach prawa lub zgodę taką wyraził Użytkownik.
 3. W celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności przetwarzania ADO informuje, że:
 1. okres przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi lub funkcjonalności czy celu przetwarzania;
 2. dane przetwarzane są przez czas korzystania z serwisu, świadczenia usługi i funkcjonalności albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;
 3. okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;
 4. po upływie określonego wyżej okresu dane osobowe są usuwane lub neutralizowane w inny sposób;
 5. osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO Użytkownik na prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. ADO podejmuje działania w celu weryfikowania, a w razie potrzeby aktualizowania niniejszej polityki.
 9. COOKIES:
 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Cookies wykorzystywane w serwisie to:
  1. cookies ADO,
  2. cookies zewnętrzne – zamieszczone w serwisie przez podmioty zewnętrzne, w tym dostawców współpracujących z serwisem;
  3. cookies sesyjne – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia danej sesji na danej przeglądarce;
  4. cookies trwałe – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu ich usunięcia.
 3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z serwisu i dostosowanie serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. tworzenia historii odwiedzin serwisu przez Użytkownika i rekomendowania pożądanych treści;
  3. prowadzenia statystyki odwiedzin i korzystania z serwisu, w tym zainteresowania poszczególnymi treściami, a w konsekwencji jego indywidualizacji oraz ulepszania struktury i zawartości;
  4. ustalenia i weryfikacji źródeł przekierowania do serwisu;
  5. realizacji celów marketingowych, w tym z wykorzystaniem danych lokalizacyjnych;
  6. prezentacji w serwisie treści, w tym multimedialnych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, w tym dostawców współpracujących z serwisem.
 4. Cookies wykorzystywane w serwisie nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika.
 5. Zakres wykorzystania cookies oraz informacji zbieranych i przetwarzanych przez cookies zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może sprawdzić jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę i dokonać tam stosownych zmian. Zmiany te, w szczególności w zakresie ograniczenia wykorzystywania cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność serwisu. Szczegółowe informacje w tym zakresie Użytkownik może uzyskać w zakładce „Pomoc” lub dokumentacji stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 6. Polityka cookies stosowana przez podmioty zewnętrzne, w tym dostawców współpracujących z serwisem powinna znajdować się na stronie internetowej tych podmiotów.

IdealStones Sp. z o. o.

ul. Pod Borem 20
36-060 Głogów Małopolski
POLSKA

NIP: 517-02-76-264
REGON: 180392492

Telefon

Obsługa klienta:
+48 608 041 644

Kierownik Działu Handlowego i Projektów:
+48 880 525 367

Email

idealstones@idealstones.pl

Formularz

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy:

Scroll to Top