ZACHĘCAMY DO INTERAKCJI

logotrzy

IdealStones sp. z o. o.

RUDNA MAŁA 47F
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
POLSKA

Telefon kom.:

Dział Handlowy i realizacja projektów

+48 608 041 644
+48 602 101 491

E-mail: idealstones@idealstones.pl

 


W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Wobec powyższego informujemy, że skorzystanie z niniejszego formularza kontaktowego wymaga Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej) przekazanych za jego pośrednictwem.
Administratorem przekazanych danych jest IdealStones Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, Rudna Mała 47F 36-060 Głogów Małopolski, e-mail: idealstones@idealstones.pl. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej, wyrażonej przez Ciebie zgody. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj. do chwili cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających zgodę na przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.
Zgodnie z RODO Jesteś uprawniony/a do:
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także
w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszego formularza będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz poprzez jego uzupełnienie i wysłanie.